Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  

Geldigheidsduur certificaat

De geldigheidsduur van een certificaat is in principe 3 jaar, waarbij er tussentijds minimaal 2 keer door de Certificerende Instelling wordt getoetst of uw onderneming nog aan het actuele Fair Produce schema voldoet.  

Wanneer zij daartoe aanleiding ziet, kan het bestuur tussentijds en onaangekondigd een audit laten doen. De kosten voor de tussentijdse audit zijn in principe voor rekening van het gecontroleerde bedrijf.