Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Normen

Fair Produce werkt aan de hand van de Inspectienorm champignontelers (zie Downloads in rechterkolom). Werkt u met een uitzendbureau, dan dient het uitzendbureau ook Fair Produce gecertificeerd te zijn. Normen op het gebied van huisvesting vindt u in Uniforme huisvestingsnorm.

Aan de hand van deze normen voert een onafhankelijke Inspectie Instelling (zie stap 3 bij Stappen naar certificering) een audit uit bij uw bedrijf. De auditrapporten worden met een advies van de Inspectie Instelling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur van Fair Produce beslist uiteindelijk of een bedrijf al dan niet direct voor certificering in aanmerking komt, of dat er aanpassingen nodig zijn in de bedrijfsvoering. Zijn deze aanpassingen doorgevoerd, dan wordt een aanvraag opnieuw in behandeling genomen.

De vastgelegde afspraken, werkwijze en spelregels van Fair Produce vindt u in het Keurmerkreglement voor aansluiting en toezicht (zie Downloads).