Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Kosten

De kosten voor certificering/de audit komt u met de door u gekozen inspectie instelling overeen. 

Kosten Stichting Fair Produce:

Tot en met 2013 hebben subsidieverstrekkers de kosten gedragen. Fair Produce moet op termijn financieel op eigen benen kunnen staan. De bijdragen voor Stichting Fair Produce in 2016 zijn voor de paddenstoelensector als volgt vastgesteld:
  • Plukbedrijven 0,06 eurocent per kilo.
  • Handelsbedrijven (inkoopvolume FP-product) 0,06 eurocent per kilo.
  • Snijbedrijven 0,006 eurocent per kilo.
  • Industrie (ingekochte grondstof) 0,006 eurocent per kilo
Voor handelsbedrijven met eigen teeltbedrijven in de holding, wordt een uitzondering gemaakt; deze betalen over de productie van de eigen teelt 25% van het handelstarief, oftewel 0,015 eurocent per kilo.