Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  

Kosten

De kosten voor certificering/de audit komt u met de door u gekozen inspectie instelling overeen. 

Kosten Stichting Fair Produce :

De jaarbijdragen voor Stichting Fair Produce zijn voor de paddenstoelensector als volgt vastgesteld:
  • Plukbedrijven 0,06 eurocent per kilo.
  • Handelsbedrijven (inkoopvolume FP-product) 0,06 eurocent per kilo.
Voor handelsbedrijven met eigen teeltbedrijven in de holding, wordt een uitzondering gemaakt; deze betalen over de productie van de eigen teelt 25% van het handelstarief, oftewel 0,015 eurocent per kilo.

Meer informatie over de kosten is te vinden in de bijdrageregeling Fair Produce (zie downloads).

Om in het register van aangemelde onderneming te komen moet u het aanmeldformulier invullen en mailen aan info@fairproduce.nl. Vervolgens ontvangt u een factuur voor de inschrijfkosten, deze bedragen € 500,- excl. BTW. Zodra de betaling bij Fair Produce binnen is én Fair Produce een bevestiging heeft ontvangen dat er binnen de termijn van 3 maanden een inspectie is gepland, wordt uw onderneming opgenomen in het register van aangemelde ondernemingen. 

Een onderneming wordt maximaal 4 maanden in het register van aangemelde ondernemingen opgenomen. Als een onderneming dan niet gecertificeerd is verdwijnt de onderneming weer uit het register en kan dan niet meer als FP gecertificeerde onderneming beschouwd worden.