Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Geldigheid certificaat

Een toegekend certificaat geldt in principe voor één jaar.

Voldoet het bedrijf niet direct bij de eerste inspectie aan alle normen, dan kan het bestuur besluiten dat certificering in eerste instantie slechts voor drie maanden wordt toegekend.

Wanneer zij daartoe aanleiding ziet, kan het bestuur tussentijds en onaangekondigd een audit laten doen. De kosten voor de tussentijdse audit zijn in principe voor rekening van het gecontroleerde bedrijf.

Bent u het niet eens met een beslissing van het bestuur of een advies van de Inspectie Instelling dan kunt u bezwaar maken. Zie hiervoor het reglement bezwaar en beroep (link/download)