Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  

Stappen naar certificering

STAP 1:

Bekijk de normen en reglementen van Fair Produce :
Certificatie Schema Fair Produce 2022-01 (zie Downloads)
Werkdocument van kracht per 01-03-2021 (zie Downloads)
Keurmerkreglement versie 3 ingangsdatum 01-01-2022 (zie Downloads)
Reglement Bezwaar en Beroep ingangsdatum 01-01-2022 (zie Downloads)

STAP 2:

Vul het aanmeldingsformulier (zie Downloads) in en mail of stuur het naar de Stichting Fair Produce Nederland (de gegevens staan op het formulier). U geeft hiermee aan dat u bekend bent en instemt met de reglementen van Stichting Fair Produce Nederland .

STAP 3:

U kiest zelf met welke van de volgende Certificerende Instellingen (CI) u in zee gaat en benadert deze zelf:

Bureau Cicero, Dewy Mulder, 038-7200821, contact@cicero.nl

Control Union Certifications B.V., Denise Timmer - Van Klompenburg, 038 - 4260100, dvklompenburg@controlunion.com

MPS-ECAS, Marcel Straver, 0174 - 61 57 15, marcelstraver@ecas.nl

TÜV Nederland QA B.V., Tamara Spang, 0499 - 339525/06 - 34520375, sales@tuv-nord.com 

SGS, Marcel Swaans, 088 - 21 43 294, marcel.swaans@sgs.com

 

STAP 4:

De CI beoordeelt op basis van het risicoprofiel of u in aanmerking kunt komen voor het keurmerk Fair Produce NL. Zijn er vanuit de CI nog vragen naar aanleiding van het risicoprofiel, dan wordt er contact met u opgenomen.
 

STAP 5:

De CI stuurt een factuur voor auditkosten. Nadat u de factuur betaald heeft, neemt een medewerker contact met u op om een afspraak in te plannen. U bent opdrachtgever voor de CI.

Bij de afspraakbevestiging wordt aangegeven welke documenten ten tijde van de audit beschikbaar moeten zijn om de audit uit te kunnen voeren.
 

STAP 6:

U ontvangt een conceptrapportage van de bevindingen van de audit. U heeft tien werkdagen om (indien gewenst) inhoudelijk op de bevindingen te reageren. Na deze tien werkdagen neemt de CI een besluit over uw certificering. 

Bij een positief besluit wordt uw bedrijf opgenomen in het overzicht van gecertificeerde bedrijven en ontvangt u een certificaat.