Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Normen

Fair Produce werkt aan de hand van de Inspectienorm uitzendbureaus (zie Downloads in rechterkolom).  

Aan de hand van deze normen voert de onafhankelijke Inspectie Instelling (zie stap 3 bij Stappen naar certificering) een inspectie uit bij uw bedrijf. De rapporten van de inspectie worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur van Fair Produce beslist uiteindelijk of een bedrijf al dan niet direct voor certificering in aanmerking komt, of dat er aanpassingen nodig zijn in de bedrijfsvoering. Zijn deze aanpassingen doorgevoerd, dan wordt een aanvraag opnieuw in behandeling genomen.

De vastgelegde afspraken, werkwijze en spelregels van Fair Produce vindt u in het Keurmerkreglement voor aansluiting en toezicht (zie Downloads).