Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  

Normen

Fair Produce certificering verloopt volgens het Certificatie Schema versie 2022-02, van toepassing per 01-05-2022 (zie Downloads in de rechterkolom) én het Werkdocument van kracht per 01-01-2022 en het Werkdocument van kracht per 01-01-2023 (eveneens te vinden bij Downloads). 

Aan de hand van het schema en het werkdocument voert een onafhankelijke Certificerende Instelling (zie stap 3 bij Stappen naar certificering) een audit uit bij uw bedrijf. Afhankelijk van het resultaat van de audit ontvangt u een Fair Produce certificaat. 

Met ingang van 01-06-2023 wordt het Certificatie Schema versie 2023-01 van kracht en vervalen versie 2022-02 en de bijbehorende werkdocumenten.