Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Stappen naar certificering

STAP 1:

Bekijk de normen en reglementen van Fair Produce:
Inspectienorm champignonhandelaren (zie Downloads)
Keurmerkreglement voor aansluiting en toezicht (zie Downloads)
Uniforme huisvestingsnorm (zie Downloads)
Toelichting All-in loon (zie Downloads)

STAP 2:

Vul het aanmeldingsformulier (zie Downloads) in en mail of stuur het naar de Stichting Fair Produce Nederland (de gegevens staan op het formulier). U geeft hiermee aan dat u bekend bent en instemt met de reglementen van Stichting Fair Produce Nederland.

STAP 3:

U kiest zelf met welke van de volgende inspectie instellingen u in zee gaat en benadert deze zelf:

Control Union, Wietze Middag, 038 - 426 01 00, wmiddag@controlunion.com

MPS-ECAS, Marcel Straver, 0174 - 61 57 87, marcelstraver@ecas.nl

Qualitatis, Rob Jeroense, 0523 - 67 70 83, info@q-inspectie.nl

Safex, Sonja Kremers, 0180 - 46 10 40, info@safexci.nl

SGS, Marcel Swaans, 088 - 21 43 294, marcel.swaans@sgs.com

Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst en u vult deze vragenlijst zo spoedig mogelijk en volledig naar waarheid in en stuur deze naar uw inspectie instelling.

STAP 4:

De inspectie instelling beoordeelt op basis van de ingevulde vragenlijst of u in principe in aanmerking kunt komen voor het keurmerk Fair Produce NL. Zijn er vanuit de inspectie instelling nog vragen naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst, dan wordt er contact met u opgenomen.
 

STAP 5:

De inspectie instelling stuurt een factuur voor auditkosten. Nadat u de factuur betaald heeft neemt een medewerker contact met u op om een afspraak in te plannen. U bent opdrachtgever van de inspectie instelling. 
Bij de afspraakbevestiging wordt aangegeven welke documenten ten tijde van de audit beschikbaar
moeten zijn om de inspectie uit te kunnen voeren.
 

STAP 6:

U ontvangt een conceptrapportage van de bevindingen van de audit. U heeft tien werkdagen om (indien gewenst) inhoudelijk op de bevindingen te reageren. Hierna wordt de rapportage aan de auditcommissie van Stichting Fair Produce Nederland voorgelegd. De auditcommissie heeft maximaal 5 werkdagen voor een oordeel voor (her)certificering. Het bestuur neemt een uiteindelijk besluit, uiteraard op basis van de bevindingen van de inspectie instelling.
 

STAP 7:

Enkele werkdagen na de bestuursvergadering ontvangt u schriftelijke bericht over het bestuursbesluit. Als het bestuur besluit u te certificeren wordt uw bedrijf opgenomen in het overzicht van gecertificeerde bedrijven. Wordt uw certificering aangehouden of afgewezen, dan communiceren we dat alleen met u. Bent u het niet eens met een beslissing van het bestuur of een advies van de inspectie instelling dan kunt u bezwaar maken. Zie hiervoor het reglement bezwaar en beroep (link/download)

STAP 8:

U bent gecertificeerd! Als u de brief en het certificaat (per post of per email) hebt ontvangen waarin staat dat u het Fair Produce certificaat mag voeren, kunt u hiermee naar buiten treden en de naam en/of het logo van Fair Produce te koppelen aan uw product en bedrijf. 

STAP 9 :

Een gecertificeerde onderneming is zelf verantwoordelijk voor een tijdige inspectie. De doorlooptijd voor hercertificering is maximaal 40 dagen. Wordt het besluit eerder dan twee maanden voorafgaand aan de afloopdatum genomen, dan wordt de einddatum van het nieuwe certificaat de datum van het bestuursbesluit plus 6 maanden.