Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  

Normen

Fair Produce certificering verloopt volgens het Certificatie Schema versie 2020-03, van toepassing per 01-07-20020 (zie Downloads in de rechterkolom) én het Werkdocument van kracht per 01-03-2021 (eveneens te vinden bij Downloads). Werkt u met een uitzendbureau, dan dient het uitzendbureau ook Fair Produce gecertificeerd te zijn. 

Aan de hand van het schema en het werkdocument voert een onafhankelijke Certificerende Instelling (zie stap 3 bij Stappen naar certificering) een audit uit bij uw bedrijf. Afhankelijk van het resultaat van de audit ontvangt u een Fair Produce certificaat.