Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 19 mei '14

  Bijpraten met gecertificeerde bedrijven op 11 juni

  Woensdagmiddag 11 juni van 16.00 tot 18.00 uur is er een Fair Produce bijeenkomst voor gecertificeerde bedrijven bij ZLTO in Den Bosch. De bijeenkomst staat vooral in het teken van bijpraten over actuele ontwikkelingen. Voor deze datum én locatie is gekozen in verband met een ZLTO-bijeenkomst voor champignontelers die eerder die middag in Den Bosch plaats vindt. De bijeenkomst  is ook een goede gelegenheid om met Gerlof Roubos kennis te maken, de nieuwe projectleider. Gecertificeerde bedrijven ontvangen een uitnodiging voor deze Fair Produce bijeenkomst. 

  Uitzendbureaus verplicht tot SNF certificering 

  SNF (Stichting Normering Flexwonen) controleert uitzendbureaus op de kwaliteit van de huisvesting die zij hun uitzendkrachten bieden. De brancheverenigingen ABU en NBBU hebben hun leden verplicht om met ingang van 1 augustus 2014 SNF gecertificeerd te zijn. Het bestuur van FP sluit zich hierbij aan. Vanaf
  1 augustus 2014  is het niet meer toegestaan om te werken met een uitzendbureau dat niet SNF gecertificeerd is. Meer informatie is te vinden op www.normeringflexwonen.nl.  


  Fair Produce voor snijbedrijven  

  De meerwaarde voor Fair Produce in de markt voor de snijbedrijven is beperkt, met name doordat arbeid een geringe rol speelt in de bedrijfsvoering. Maar ook doordat het product de gehele wereld overgaat. Het percentage snijproduct dat voor de Nederlandse markt geproduceerd wordt is klein. Snijbedrijven die vanaf de start van het keurmerk Fair Produce gecertificeerd zijn, hebben dit met name gedaan om het belang van het keurmerk voor de sector te onderschrijven. Nu het keurmerk ‚staat' en ruim 95% van de producenten gecertificeerd is, vinden veel snijbedrijven het niet langer nodig om zelf gecertificeerd te zijn. "Fair Produce is de snijbedrijven veel dank verschuldigd voor hun steun vanaf de start", aldus voorzitter Uli Schnier.   Attenderingsservice bij schorsing door SNA van uw uitzendbureau

  Volgens de normen van Fair Produce kan uitsluitend gewerkt kan worden met uitzendbureaus die staan vermeld in het register van SNA (Stichting Normering Arbeid). Zodra een uitzendbureau niet meer in het SNA register is opgenomen heeft het FP bedrijf 28 dagen de tijd om met een ander uitzendbureau te gaan werken. Om in de gaten te houden of het uitzendbureau waar u mee werkt nog SNA gecertificeerd is, kunt u zich bij SNA aanmelden voor een attenderingsservice. U krijgt dan automatisch een mail van SNA als het uitzendbureau geschorst is of de certificering is beëindigd. Bij beëindiging van de registratie in het register van SNA gaan de 28 dagen in waarna u met een ander uitzendbureau moet gaan werken.  Abonneren op de attenderingsservice kan via deze link.

  Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om in de gaten te houden of het uitzendbureau nog gecertificeerd is. Maar vanuit FP zult u voortaan ook geïnformeerd worden als ons bekend is dat een uitzendbureau niet meer gecertificeerd is. 

  Contactgegevens Gerlof Roubos:

  E roubos@fairproduce.nl 

  M 06 5386 4592

  Vragen of opmerkingen?

  info@fairproduce.nl of bel met: 073 217 32 75 (Chris Vermeer).