Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 7 maa '14

  Fair Produce in gesprek met niet-gecertificeerde bedrijven

  Ruim 95% van de plukbedrijven in de paddenstoelensector produceert inmiddels volgens de normen van Fair Produce. Dit betekent dat nog maar een klein aantal bedrijven het zonder keurmerk doet. Fair Produce gaat met deze bedrijven in gesprek om te bezien of ook zij zich willen laten certificeren. Fair Produce streeft naar 100% aansluiting van Nederlandse producenten, uiteraard zonder water bij de wijn te doen qua normering. Omdat arbeidsuitbuiting een wereldwijd probleem is, kan Fair Produce zo een goede bijdrage leveren aan het onderscheiden van een in Nederland eerlijk geproduceerd product bij binnenlandse en buitenlandse afnemers.

  Bedrijvenregister

  Op het certificaat is een geldigheidsdatum afgedrukt. Conform de reglementen heeft een gecertificeerd bedrijf het recht om één maand na het verloop van het certificaat, het keurmerk te gebruiken, mits het bedrijf nog in het register staat.

  In de praktijk blijkt dat in enkele gevallen de tijd tussen een nieuwe audit en de vervaldatum van het  certificaat (te) nauw gepland is. Het certificaat  kan daardoor eerder verlopen dan dat het bestuur bij elkaar komt om het nieuwe auditrapport te bespreken. De regel geldt dat het recht op het gebruik van het keurmerk loopt, zolang een bedrijf in het register op www.fairproduce.nl is opgenomen. Overigens adviseren wij bedrijven ongeveer 2 tot 3 maanden voor het aflopen van het certificaat, in overleg met de inspectie instelling, de datum voor de audit in te plannen. U bent daar conform de reglementen zelf verantwoordelijk voor.

  Fair Produce voor nieuwe bedrijven


  Het voorzichtige marktherstel blijkt ook uit het feit dat er weer nieuwe bedrijven starten. Handelsbedrijven kunnen niet afnemen van bedrijven die niet gecertificeerd zijn, dus ook niet direct van startende bedrijven. Bij startende ondernemingen is de route voor het Fair Produce certificaat als volgt:

  • Het nieuwe bedrijf meldt zich aan bij FP.
  • FP geeft het nieuwe bedrijf door aan de inspectie instelling (VRO).
  • VRO beoordeelt hoe de onderneming de arbeid gaat organiseren en stelt een rapport op.
  • Dat rapport gaat naar het bestuur ter besluitvorming over het al dan niet  voorlopig toekennen van het keurmerk.
  • VRO gaat na twee betaalperioden terug naar de onderneming of e.e.a. correct wordt uitgevoerd. Zo ja dan wordt het recht op het gebruik van het keurmerk verlengd.


  Vernieuwde website
  Behalve informatie op maat voor de producent, de handelaar en de consument, wordt straks op de vernieuwde website van Fair Produce ook informatie voor de medewerkers opgenomen. De website wordt hiervoor nu ook in het Pools vertaald, naast Engels, Frans en Duits. Rond 21 maart is de vernieuwde site online. 

  Marketinggroep gestart
  In februari is een aantal gecertificeerde bedrijven (producenten en handelaren) onder leiding van Ko Hooijmans gestart met een marketinggroep. Zij hebben besloten de marketinggroep in een bredere samenstelling binnenkort een vervolg te geven. Het doel is met elkaar te onderzoeken hoe het merk Fair Produce nog verder versterkt kan worden in de markt.

  Fair Produce op Duitse markt
  Jochem Wolthuis, voorheen mede-directeur van het GroentenFruit Bureau, onderzoekt hoe Fair Produce op de Duitse markt een plaats kan veroveren. Medio april legt hij het bestuur een plan van aanpak voor. 

  Fruit Logistica
  Fair Produce heeft tijdens de Fruit Logistica geparticipeerd in het GroentenFruit Huis. De beurs is goed verlopen en er zijn veel interessante contacten gelegd en gesprekken gevoerd.

  Vragen of opmerkingen?
  info@fairproduce.nl of bel met: 073 217 32 75 (Chris Vermeer).