Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 28 jun '16

  Persbericht: Fair Produce nu ook sociale module Global G.A.P.

  Per 1 juli 2016 is Fair Produce een extra vrijwillige sociale module van Global G.A.P.. Global G.A.P. heeft nu twee add-on’s voor goed werkgeverschap, namelijk Grasp en Fair Produce. Fair Produce en Grasp hebben hetzelfde doel, goede sociale omstandigheden in de agrarische sector, maar onderscheiden zich door hun werkwijze.


  Om een Fair Produce certificaat te krijgen moet een onderneming voldoen aan alle voorwaarden die Fair Produce stelt op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Gecertificeerde bedrijven voldoen aan strengere eisen dan wettelijk noodzakelijk en werken in gecontroleerde ketens. Naast producenten worden ook handelsbedrijven gecertificeerd. Het keurmerk stelt ook aanvullende eisen aan uitzendbureaus die worden ingezet. Dit omdat striktere controles vaak noodzakelijk blijken en de overheid hiervoor te weinig capaciteit heeft. Een van de kenmerken van de inspectie van Fair Produce is data-analyse. Hierbij worden data vergeleken van opbrengst, oogstoppervlak, aantal keren dat er geoogst wordt en de inzet van uren. Dit levert inzicht of bijvoorbeeld het aantal opgegeven gewerkte uren klopt met het oogstoppervlak. Fair Produce richt zich tot nu toe alleen op de paddenstoelensector, maar is ook toe te passen in andere sectoren.


  Uli Schnier, voorzitter van Fair Produce, is blij met de internationale erkenning van het Fair Produce keurmerk binnen Global G.A.P. naast de waardering in eigen land. Fair Produce heeft in Nederland al een dekkingsgraad van 95% bij de paddenstoelenbedrijven. “Omdat een groot deel van onze versproducten over de grens gaat, is internationale erkenning voor ons keurmerk uitermate belangrijk. Dankzij de beschikbaarheid als module binnen Global G.A.P. weten (inter)nationale retailers waarvoor Fair Produce garant staat: borging van het consumentenvertrouwen in een goede behandeling van werknemers.”


  “Wij waarderen de openheid en bereidheid van Fair Produce om samen te werken met Global G.A.P.” aldus dr. Kristian Moeller, CEO van Global G.A.P. “Alleen door dit soort vormen van samenwerking tussen keurmerken wordt voorkomen dat gecertificeerden onnodig dubbele werkzaamheden moeten verrichten om te voldoen aan de verschillende eisen van consumenten.” 


  Global G.A.P. telers die voldoen aan de certificeringseisen van Fair Produce worden geregistreerd in de Global G.A.P. database. 


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Noot voor de redactie: het persbericht van Global G.A.P.

  Voor meer informatie over Fair Produce kunt u contact opnemen met: 

  Uli Schnier, voorzitter: M – 06 5427 2999 of Gerlof Roubos, projectleider: M – 06 5386 4592


  Stichting Fair Produce Nederland certificeert bedrijven, die gegarandeerd een sociaal personeelsbeleid voeren dat aan alle eisen voldoet. Daarmee wordt ‘goed werkgeverschap’ in de tuinbouwketen gestimuleerd. Stichting Fair Produce is met de champignonsector gestart. Het modulair opgebouwde systeem kan in de toekomst ook voor andere producten uit de voedingstuinbouw worden aangepast. 

  In het bestuur van Stichting Fair Produce NL zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: LTO Nederland, GroentenFruit Huis, FNV en CNV Vakmensen. Daarnaast kent het bestuur drie onafhankelijke bestuurders.