Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 7 jun '16

  Nieuwsbrief juni 2016

  Bericht aan alle Fair Produce gecertificeerde bedrijven en inspectie instellingen:

  Tijdens de deelnemersbijeenkomst op 26 januari 2016 is een aantal wijzigingen en plannen gepresenteerd. Tijd voor een update.

  Voorafgaand willen we u laten weten dat u allen de voorschotnota bijdrage 2016 hebt voldaan, waarvoor hartelijk dank. In juli zullen de definitieve nota’s worden opgemaakt.

  Aansluiting als add-on bij Global Gap

  De afspraken met Global Gap zijn definitief, per 1 juli 2016 zal in de database van Global Gap zichtbaar zijn welke bedrijven Fair Produce gecertificeerd zijn. In de nieuwsbrief van Global Gap zal hier aandacht aan worden besteed. Ook in Nederland zullen wij de vakpers hierover informeren.

  Fair Produce zal ook een stand hebben op de Global Summit van Global Gap op 27 en 28 september 2016 in Amsterdam. Op de Summit zijn ongeveer 500 deelnemers aanwezig, voor een groot deel vanuit retail en handel. Een prima podium om Fair Produce te promoten.

  De belangrijkste voordelen van de add-on zijn:

  -          Fair Produce gecertificeerde bedrijven worden opgenomen in de database van Global Gap en zijn daardoor voor (internationale) klanten zichtbaar. In de database is het auditrapport niet zichtbaar!

  -          Fair Produce krijgt door de aansluiting meer status en erkenning, zeker internationaal.

  -          Fair Produce kan hierdoor gepromoot worden als ‘strenger’ alternatief voor Grasp.

  -          Fair Produce wordt ‘associate member’ van Global Gap, waardoor informatie uitwisseling en samenwerking eenvoudiger worden.

  Voor de duidelijkheid: Fair Produce wordt dus net als Grasp een add-on van Global Gap maar onderscheidt zich van Grasp door een veel omvangrijkere check op beloning, huisvesting, controle uitzendkrachten en de samenhang tussen data (grondstoffen, cellen, vluchten, productie en uren). Bovendien is Fair Produce een certificering en Grasp een beoordeling. Bij Fair Produce moet je aan alle punten voldoen om gecertificeerd te worden, bij Grasp is het mogelijk om in de database te komen ook als je alles onvoldoende scoort. Je bent dan wel Grasp beoordeeld, maar het is dus geen garantie dat het allemaal goed is!

  Nieuwe normen per 1 juli 2016

  Zoals op 15 maart 2016 al aangegeven zullen per 1 juli 2016 nieuwe normen worden ingevoerd. Deze normen zijn al terug te vinden op de site van Fair Produce.
  De belangrijkste punten betreffen:

  -       Controle op urenregistratie is uitgebreid naar urenregistratie van ingeleende werknemers 

  -       De eisen aan uitzendbureaus zijn niet langer als een apart document opgenomen, maar zijn integraal onderdeel van de normen. 

  -       De inhouding voor huisvesting van maximaal € 70,- netto per week gaat ook gelden voor uitzendbureaus. 

  -       Op de in- en verkoopfacturen hoeft niet meer vermeld te staan dat het om FP product gaat, maar het land van oorsprong moet wel vermeld worden. Dit is een wettelijke eis, bij niet naleving zal FP KCB inschakelen. 

  -       Als het FP bedrijf ook huisvesting verzorgt dient hier een vergunning voor te zijn, als dit in de betreffende gemeente verplicht is. Is er geen vergunningsplicht, dan blijft net als nu de eis gehandhaafd dat de huisvesting aan de Landelijke Uniforme Huisvestingsnorm moet voldoen. 

  -       Als de huisvesting door het FP bedrijf uitbesteed is aan een derde, dan moet deze SNF gecertificeerd zijn. 

  -       Als de huisvesting door het uitzendbureau wordt verzorgd, dan dient deze SNF gecertificeerd te zijn. 

  -       Bij de handelsnorm is toegevoegd dat de steekproef die gedaan wordt in het kader van de vergewisbepaling in de CAO aantoonbaar gedaan dient te zijn.
   

  Certificeren uitzendbureaus

  In de sector wordt veel gebruik gemaakt van uitzendbureaus. We stellen als eis dat deze SNA gecertificeerd moeten zijn, maar we stellen ook aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen controleren we nu via de Fair Produce teler of handelaar. Dat levert een administratieve belasting op bij het FP bedrijf.

  Om die reden gaan we als Fair Produce zelf uitzendbureaus certificeren. Per
  1 januari 2017 wordt het verplicht om te werken met FP gecertificeerde uitzendbureaus. Deze moeten ook SNA gecertificeerd zijn. Komend najaar zullen de uitzendbureaus die in de sector werken en bij ons bekend zijn, hierover worden geïnformeerd. Alle Fair Produce bedrijven ontvangen ook die informatie, zodat zij die ook door kunnen geven aan hun uitzendbureau.

  Uitzendbureaus kunnen zich vanaf 1 juli 2016 laten certificeren, op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de documenten hiervoor.

  De verplichting om te gaan werken met een FP gecertificeerd uitzendbureau geldt, zoals eerder al aangegeven vanaf 1 januari 2017.  Als het FP certificaat dat een bedrijf heeft geldig is tot bijvoorbeeld 1 mei 2017, zal bij de inspectie in bijvoorbeeld april 2017 vastgesteld worden of er gewerkt wordt met een FP gecertificeerd uitzendbureau. Maar stel dat in februari 2017 blijkt dat er met een niet FP gecertificeerd uitzendbureau gewerkt wordt, dan is het FP bedrijf in overtreding en zal schorsing of intrekking van het certificaat plaatsvinden!

  FP normen België

  Er zijn in België zowel telers als handelaren in de paddenstoelensector die, als onderdeel van een Nederlandse moedermaatschappij, Fair Produce gecertificeerd zijn. Tot nu toe werd daarbij de Nederlandse FP norm gebruikt en werd door de inspecteur een ‘vertaalslag’ gemaakt.  Omdat de situatie in België op veel punten verschilt van Nederland zijn er door FP zowel voor handel als voor teelt specifieke Belgische normen ontwikkeld. Deze staan op de site.

  Verbreding naar andere sectoren

  Het is de wens van het bestuur om Fair Produce ook te verbreden naar andere sectoren. Het Ministerie van EZ heeft hier ook een subsidie voor verstrekt, dit om er voor te zorgen dat de kosten voor verbreding niet worden betaald door de paddenstoelensector.

  Overige zaken

  Daarnaast vragen we aandacht voor een zaken die regelmatig discussie opleveren.

  Melding uitzendbureaus: Als u een ander uitzendbureau inschakelt moet u dit melden aan Fair Produce en aan de Inspectie Instelling. In de praktijk zien we dat dit soms slechts gemeld wordt bij de Inspectie Instelling. Dus niet vergeten ook FP te verwittigen!

  Naamswijziging bedrijf: Een naamswijziging dient ook aan Fair Produce doorgegeven te worden. Als het slechts een naamswijziging is, maar verder blijft alles hetzelfde, wordt het certificaat omgezet. Als het eigendom verandert, dan moet opnieuw worden gecertificeerd. Deze certificering bestaat uit twee delen. Eerst een voorlopig certificaat voor 3 maanden. Binnen die periode wordt dan vervolgens geïnspecteerd of de verloning in orde is. Pas als dat het geval is, wordt het certificaat afgegeven voor 9 maanden.