Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 1 jun '15

  Bericht van het bestuur

  Het bestuur van Fair Produce heeft vernomen dat een relatieve schaarste is ontstaan aan Nederlandse champignons. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot een verhoging van het prijsniveau op de Nederlandse markt. Een mogelijke verklaring is de toename van de import van buitenlandse champignons. Daarnaast is het vermoeden gerezen dat een deel van deze buitenlandse champignons wordt aangeduid als Fair Produce product, met herkomst uit Nederland. Dit is in strijd met het EU-kwaliteitsvoorschrift dat altijd het juiste land van herkomst moet worden vermeld op de omverpakking, dan wel op de gesloten kleinverpakking. Dat wil zeggen het land waar het product is geteeld. 

   

  Het bestuur ziet aanleiding om bij de bevoegde instanties en bij onze inspectieinstelling VRO extra aandacht te vragen voor de controle op de juiste naleving van dit wettelijk voorschrift, dat ook in de Fair Produce norm is opgenomen. Het bestuur zal bij voldoende aanwijzingen, opdracht geven tot extra controles door VRO  bij deelnemers aan Fair Produce. 

   

  Wij zullen u te zijner tijd via de Nieuwsbrief informeren of deze extra controles effectief zijn geweest.