Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 6 apr '15

  Nieuwsbrief april 2015

  Vernieuwde inspectiemethodiek

  Met behulp van Fair Produce hebben paddenstoelenbedrijven in Nederland ervoor gezorgd dat ernstige uitwassen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en huisvesting tot het verleden behoren. Inmiddels heeft 90% van de paddenstoelenbedrijven in Nederland een FP-keurmerk. Omdat er tussen de bedrijven grote verschillen zijn in onder andere grootte, aantallen medewerkers en organisatie is Fair Produce onlangs gestart met  een nieuwe inspectiemethodiek. Deze methodiek is ingericht op basis van risicoprofielen.

  Hoe werkt de nieuwe inspectiemethode?


  Op basis van bedrijfskenmerken en verzamelde data wordt een te inspecteren bedrijf vooraf in een categorie ingedeeld met een bepaald risicoprofiel. Deze indeling bepaalt welke inspectie bij het bedrijf past. Bij een laag risicoprofiel vindt slechts een administratieve controle plaats, bij een middelhoog risicoprofiel vindt een inspectie van een dagdeel plaats, bij een hoog risicoprofiel duurt de inspectie twee dagdelen. Het risicoprofiel bepaalt ook of er wel of geen huisvestingscontrole en interviews plaats vinden. Kleine ondernemingen (onderneming waar minder dan 9600 uur verloond of ingehuurd wordt) vallen in principe altijd in het lage risicoprofiel.  Iedere onderneming, van klein tot groot, wordt elke drie jaar uitgebreid geïnspecteerd.

  Fair Produce heeft deze vernieuwende methodiek ontwikkeld met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Andere keurmerken hebben grote interesse in deze nieuwe werkwijze. Op www.fairproduce.nl is meer achtergrondinformatie te vinden en uiteraard kunt u vragen stellen via info@fairproduce.nl.

  Bijeenkomst gecertificeerde bedrijven


  Dinsdag 14 april is er een bijeenkomst voor gecertificeerde bedrijven van Fair Produce. Een van de onderwerpen die avond is de nieuwe inspectiemethodiek. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in MFC De Kreek te Kerkdriel. Behalve bijpraten over actuele ontwikkelingen binnen Fair Produce, staan ook de onderwerpen ‘samenwerking' en 'marketing' op het programma.


  Thijs Jasperse praat over ‘Samenwerking uit eigenbelang’. Jasperse is als directeur van adviesbureau Florpartners nauw betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden in de (glas)tuinbouw. Of dit nu met collega-telers is, met partijen binnen een keten, óf gericht op een marktsegment; het doel van samenwerken is altijd er als ondernemer sterker van te worden. Vervolgens presenteren Jochem Wolthuis en Rinie Vugts een nieuw marketingplan voor de Nederlandse champignon waarbij Fair Produce is als één van de 'unique selling points' is benoemd. Het plan is onder regie van de vakgroep Paddenstoelen uitgewerkt.


  Secretariaat is verhuisd   

  Per 1 april 2015 is het secretariaat en de financiële administratie van Fair Produce ondergebracht bij:

   

  Pascal De Kogel-Broeren

  Postbus 154

  3990 DD Houten

  T 030-2901623

  E info@fairproduce.nl 

   

  Fair Produce bedankt vanaf deze plek Stephanie Gerdes en Chris Vermeer (beiden ZLTO) die de afgelopen jaren het (financiële) secretariaat hebben gevoerd en zich enorm hebben ingezet voor Fair Produce. 

   

  Verbreding

  Fair Produce is in gesprek met een aantal sectoren om te onderzoeken of Fair Produce ook toepasbaar is voor andere producten.