Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 20 dec '13

  Eindejaarsrally bestuursbesluiten met onder andere financiering 2014 en aanscherping handelsnormen

  Fair Produce moet op termijn financieel op eigen benen kunnen staan. Met de subsidieverstrekkers is de afspraak gemaakt dat in 2014 de sector 50 procent van de organisatiekosten moet dragen. Een voorstel hiertoe, van de werkgroep Financieringsmodel 2014, is op 25 november met de gecertificeerde bedrijven besproken en onlangs door het bestuur aangenomen.


  Tarieven 2014

  Voor 2014 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

  - Plukbedrijven 0,06 eurocent per kilo.
  - Handelsbedrijven (inkoopvolume FP-product) 0,06 eurocent per kilo.
  - Snijbedrijven 0,006 eurocent per kilo.
  - Industrie (ingekochte grondstof) 0,006 eurocent per kilo

  Voor handelsbedrijven met eigen teeltbedrijven in de holding, wordt een uitzondering gemaakt; deze handelsbedrijven betalen 50 procent over de productie van het teeltbedrijf oftewel 0,03 eurocent per kilo.

  Het bestuur heeft besloten dat er voorlopig geen plafond komt in de bijdrage van (grote) bedrijven. De consequentie van die maatregel zou immers zijn dat het tarief voor alle bedrijven verhoogd zou moeten worden. Het bestuur zal dit punt eind 2014 heroverwegen bij de evaluatie.


  Handelsnormen aangescherpt  

  Fair Produce scherpt de handelsnorm aan dat in het buitenland gevestigde gelieerde ondernemingen van handelsbedrijven niet ingeschakeld kunnen worden om niet-Fair Produce product in Nederland in te kopen. De normeis om uitsluitend Fair Produce paddenstoelen in te kopen bij gecertificeerde bedrijven, mag niet worden  ondermijnd. Per 1 januari 2014 zijn deze aangescherpte handelsnormen op de site te vinden.


  Ontdubbeling controle Huisvesting

  Fair Produce en met name bestuurslid Kees van Rooij, heeft een aantal stappen gezet om samen met grote paddenstoelengemeenten in Nederland te komen tot één audit voor huisvesting. Immers, de eisen die Fair Produce stelt aan huisvesting zijn gelijk aan de eisen waar de Vereniging Nederlandse Gemeenten zich aan heeft geconformeerd. We hopen in februari deze afspraken te kunnen bekrachtigen.


  Definitief besluit all-in loon
  Naar aanleiding van een voorstel van een werkgroep om all-in-loon tóch toe te staan, is afgesproken dat dit alleen mogelijk is als sociale partners met elkaar zouden besluiten dat all-in-loon binnen de paddenstoelensector mogelijk moet zijn. Inmiddels hebben de werknemersorganisaties zich uitgesproken; zij houden vast aan het besluit dat per 1 januari 2014 géén all-in-loon mag worden toegepast.

  Ruimte voor aanmelding zeer kleine telers tot 23 december 
  Zoals bekend zijn de handelsbedrijven met het keurmerk Fair Produce vanaf 1 januari 2014 verplicht om de in Nederland geteelde  paddenstoelen uitsluitend in te kopen bij teeltbedrijven, die in het bezit zijn van het Fair Produce keurmerk.

  Een aantal zeer kleine telers blijkt zich zo laat te hebben gemeld dat het niet meer mogelijk is hen op tijd te auditen. Het gaat dan om bedrijven waar het werk uitsluitend door familieleden wordt verricht; dus zonder ‘vreemd personeel’.

  Het bestuur heeft besloten, dat Fair Produce handelaren onder voorwaarden tot 1 februari 2014 paddenstoelen bij deze telers zonder Fair Produce certificaat  kunnen blijven inkopen. Deze kleine bedrijven zouden anders gedwongen worden te leveren aan niet gecertificeerde handelaren. De voorwaarden zijn dat het teeltbedrijf zich voor 23 december 2013  heeft aangemeld bij de Stichting Fair Produce, een kopie van de bevestiging hiervan kan overhandigen aan het handelsbedrijf én het teeltbedrijf heeft voor 23 december het vragenformulier ingeleverd bij de audit organisatie VRO.

  Creatieve uitzenders
  Uitzendbedrijven bedenken soms constructies waarbij ze zeer scherpe tarieven kunnen communiceren. Een voorbeeld is: A1 uitzenden en de medewerkers als (semi)zelfstandigen inzetten. In sommige gevallen zijn deze constructies NEN4400 gecertificeerd.

  Het bestuur van de Stichting Fair Produce Nederland is scherp op dit soort constructies. Mocht u benaderd worden met een nieuwe constructie en overwegen met die personeelvoorziener in zee te gaan, benader dan eerst Peter Baltus, projectleider van Fair Produce, om even te overleggen. Verder herinneren we u eraan dat als u de arbeid op uw bedrijf anders gaat invullen, zoals bijvoorbeeld via een ander uitzendbureau, u VERPLICHT bent dit bij ons te melden.

  Voorspoedig 2014
  Fair Produce wenst u fijne feestdagen en een gezond, productief, rendabel en voorspoedig 2014 toe.  
   
  Vragen of opmerkingen?
  info@fairproduce.nl of bel met: 073 217 32 75 (Chris Vermeer).