Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 21 jul '14

  Verkenning Fair Produce op Duitse markt

  Op de bijeenkomst voor Fair Produce bedrijven in juni presenteerde Jochem Wolthuis een -  in opdracht van het bestuur uitgevoerde -  marktverkenning Duitsland voor Fair Produce producten. Jochem was tot vorig jaar internationaal directeur van het GroentenFruit Bureau en is onder andere initiatiefnemer van de campagne 'Frische ist Leben'. 

  Jochem Wolthuis maakte duidelijk dat de Duitse markt kansen biedt. Zo is er de trend naar behoefte aan herkenning van de herkomst van producten. Fair Produce past goed in de op perfectie  en kwaliteit georiënteerde Duitse cultuur. Omdat Fair Produce  moet concurreren met bio-, duurzame en regioproducten én omdat het nu alleen de relatief kleine productgroep paddenstoelen betreft beveelt Jochem aan allereerst een goede positionering en aanpak te kiezen om vervolgens de kansen die er zijn te kunnen benutten. De marketinggroep Fair Produce paddenstoelen pakt dit op en gebruikt de marktanalyse voor de Duitse markt. 

  Hier kunt u de presentatie van Jochem Wolthuis nog eens inzien.


  Heeft uw medewerker een zorgverzekering? 

  Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2007 is ook uw (tijdelijke) buitenlandse medewerker wettelijk verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Vaak ziet een buitenlandse medewerker een zorgverzekering als een extra kostenpost en/of beroept hij of zij zich op zijn in het thuisland afgesloten zorgverzekering. Volgens de Nederlandse wet moet er echter altijd een Nederlandse zorgverzekering worden afgesloten. Hoewel het niet uw directe verantwoordelijkheid is, is het voor alle partijen prettig als dit goed geregeld is.  

  Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, dan kunt u die stellen bij LTO Seizoenarbeid. Deze organisatie  is inmiddels specialist zorgverzekeringen, in het bijzonder voor tijdelijke buitenlandse werknemers. Lees hier wat  LTO Seizoenarbeid op dit gebied voor u kan betekenen. 


  Vragen over nieuwe regeling bij aantonen identiteit uitzendkracht 

  Fair Produce krijgt regelmatig vragen hoe u als inlener de identiteit van uw buitenlandse arbeidskrachten het beste kan controleren. Wij hebben de informatie voor u op een rij gezet. Als inlener bent u sinds 2014 verplicht de identiteit aan te tonen. Dit kunt u het beste als volgt doen: 

  • Vóór aanvang van de werkzaamheden vraagt u om een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs, geen kopie); 
  • Laat de uitzendkracht een handtekening zetten en vergelijk deze met de handtekening op het document;
  • Uitzendkrachten zijn verplicht altijd een origineel identiteitsbewijs bij zich te hebben;
  • Voor uitzendkrachten die niet de NL nationaliteit hebben, die geen onderdaan zijn van EU, EER of Zwitserland, vraagt u het uzb om een kopie identiteitsbewijs. Controleer deze kopie, bewaar deze en vergelijk de kopie met het originele ID-bewijs.
  • Voor uitzendkrachten die wel de NL nationaliteit hebben, of wel onderdaan zijn van EU, EER of Zwitserland mag u volgens de nieuwe regeling géén kopie van het identiteitsbewijs bewaren. Uiteraard is het wel aan te raden de belangrijkste gegevens van het identiteitsbewijs, zoals bijvoorbeeld het sofinummer in uw administratie op te nemen.  

  Stappenplan Verificatieplicht: via deze link wordt u in een paar stappen duidelijk of de nieuwe medewerker al dan niet voor u mag werken en hoe u de identiteit vaststelt.   Zomervakantie

  Fair Produce wenst u een prettige zomer! Projectmanager Gerlof Roubos is met vakantie van  19 juli tot en met 3 augustus. 

  De volgende nieuwsbrief ontvangt u in september. 

  Contact: Bij vragen kunt u contact opnemen met Fair Produce via: info@fairproduce.nl of bel met: 073 217 32 75 (Chris Vermeer).