Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Waar moet een FP bedrijf aan voldoen

Fair Produce werkt aan de hand van Inspectienormen voor telers en voor handelaren. Een gekwalificeerde inspectie-instelling beoordeelt het bedrijf en brengt een adviesrapport uit aan Fair Produce. De inspectie-instelling zal daarbij ook met de werknemers praten, zo nodig samen met een tolk, om vast te stellen of de werknemers conform de eisen van Fair Produce worden behandeld en betaald. 

Onderdeel van de norm is bijvoorbeeld dat het bedrijf een correcte urenregistratie uitvoert, dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is; indien nodig ook in de Engelse en Poolse taal.   Lees hier de volledige normensets: Inspectienorm champignontelers en de Inspectienorm champignonhandelaren (zie Downloads in de rechterkolom).