Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 17 maa '20

  Maatregelen in verband met Corona virus

  Als vervolg op de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd in verband met het Corona virus heeft het bestuur van Fair Produce het volgende besloten.

  Tot 6 april 2020 geldt voor Fair Produce audits:

  Als een audit door ziekte van de ondernemer of de auditor niet uitgevoerd kan worden, wordt het certificaat met 3 maanden verlengd. Binnen die 3 maanden dient een nieuwe audit te worden uitgevoerd, indien het resultaat positief is, wordt het certificaat verlengd met 12 maanden vanaf de oorspronkelijke verloopdatum van het certificaat.

  Als een audit (uit voorzorg) niet ter plaatse uitgevoerd kan worden, kan de audit op afstand worden gedaan. De auditor vraagt dan telefonisch de documenten op en deze worden, net als bij een audit op locatie, per omgaande ter beschikking gesteld (in dit geval per mail). De audit wordt verder uitgevoerd zoals die normaal ook wordt gedaan, alleen nu op afstand. Het interviewen van medewerkers/uitzendkrachten zal ook telefonisch plaatsvinden. 

  Voorafgaand aan de audit moet dit in beide gevallen door de Certificerende Instelling aan de projectleider Fair Produce worden gemeld. Hij zal per geval toestemming geven om de audit conform bovenstaande uit te voeren. 

  Uiteraard wordt dagelijks overwegen of het noodzakelijk is om deze werkwijze aan te passen. 

  Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Gerlof Roubos (roubos@fairproduce.nl, 06-53864592)