Nederlands   Engels  Deutsch  Francais  Polski  
  • 7 dec '17

  Convenant met gemeente Horst aan de Maas

  Op 29 november 2017 hebben de gemeente Horst aan de Maas en Fair Produce een convenant gesloten met als doel om zo veel mogelijk te voorkomen dat er bij telers en handelaren in die gemeente dubbele controles plaatsvinden. 

  Belangrijkste onderdeel van dit convenant is dat de gemeente panden waar migranten gehuisvest zijn en die door Fair Produce al zijn goedgekeurd, niet nog een keer gaat controleren. Tenzij er natuurlijk een bijzondere aanleiding voor een controle door de gemeente is. 

  We hopen dat meerdere gemeenten zullen volgen waardoor de toezichtslast op de gecertificeerden af zal nemen. 

  Mocht u vragen hebben over dit convenant, dan kunt u die stellen aan de projectleider,
  Gerlof Roubos.