Nederlands   Engels  Frans  Duits  Polski 

Dobre praktyki pracodawców

Stowarzyszenie Fair Produce Nederland przyznaje certyfikaty firmom, które gwarantuja prowadzenie polityki kadrowej spelniajacej wszystkie stawiane jej wymogi. W ten sposób wspierane sa dobre praktyki pracodawców w branzy ogrodniczej. Stowarzyszenie Fair Produce rozpoczelo od sektora uprawy pieczarek. System stworzony w sposób modulowy moze w przyszlosci zostac zastosowany równiez w odniesieniu do innych produktów z branzy rolno-spozywczej.